DGS SORU DAĞILIMI - DGS KONU DAĞILIMI

DGS SORU DAĞILIMI HAKKINDA DETAYLI YAZIMIZI BURADA BELİRTMİŞ OLALIM.

DGS 60 sayısal, 60 sözel olmak üzere toplam 120 sorudan oluşmaktadır. Sınav süresi 150 dakikadan yani 2 saat 30 dakikadır.

 

DGS Sayısal Soru Dağılımı

DGS Sayısal Bölüm Cebir,  Problemler, Saymanın Temel İlkesi, Sayısal Mantık ve Geometri olmak üzere beş alanı içermektedir.

DGS Sayısal Bölüm Konuları

  Cebir

 • Temel Kavramlar
 • Basamak Kavramı
 • Bölme-Bölünebilme
 • Asal Çarpanlara Ayırma/Obeb-Okek
 • Rasyonel Sayılar
 • Basit Eşitsizlikler
 • Mutlak Değer
 • Üslü Sayılar
 • Köklü Sayılar
 • Çarpanlara Ayırma-Özdeşlikler
 • Oran-Orantı
 • Birinci Dereceden Denklemler

 

  Problemler

 • Oran - Orantı Problemleri
 • Ortalama Problemleri
 • Denklem Sayı Problemleri
 • Kesir Problemleri
 • Yaş Problemleri
 • Yüzde Problemleri
 • Kâr Zarar Problemleri
 • Karışım Problemleri
 • İşçi Havuz Problemleri
 • Hareket Problemleri

 

  Saymanın Temel İlkesi

 • Permütasyon
 • Kombinasyon
 • Olasılık
 • Kümeler
 • Diziler
 • Fonksiyonlar
 • İşlem
 • Modüler Aritmetik
 • Veri Analizi - Grafikler

 

  Sayısal Mantık

 

  Geometri

 • Geometrik Kavramlar-Doğruda Açılar
 • Üçgenler
 • Çokgenler-Dörtgenler
 • Çember ve Daire
 • Analitik Geometri
 • Katı Cisimler

 

DGS Sözel Soru Dağılımı

DGS Sözel Bölüm Türkçe konuları ve Sözel Mantık olmak üzere iki alanı içermektedir.

DGS Sözel Bölüm Konuları

  Sözcüğün Anlamı

 • Gerçek Anlam
 • Mecaz Anlam
 • Terim Anlam
 • Soyut – Somut Anlam
 • Nitel – Nicel Anlam
 • Sözcüğün Cümleye Kattığı Anlam
 • Sözcüklerde Anlam İlişkileri
 • Eş anlamlı Sözcükler
 • Yakın Anlamlı Sözcükler
 • Karşıt Anlamlı Sözcükler
 • Eş sesli (Sesteş) Sözcükler
 • Genel – Özel İlişkili Sözcükler
 • Söz Sanatları
 • Benzetme (Teşbih)
 • Eğretileme (İstiare)
 • Ad Aktarması (Mecazımürsel)
 • Değinmece (Kinaye)
 • Dokundurma (Tariz)
 • Mübalağa (Abartma)
 • Dolaylama
 • Güzel Adlandırma
 • Somutlama
 • Söz Öbekleri
 • Deyimler
 • Atasözleri
 • İkilemeler
 • Pekiştirmeler
 • Sözün Cümleye Kattığı Anlam

 

  Cümlede Anlam

 • Cümlenin Yorumu
 • Cümle Vurgusu
 • Yakın Anlamlı Cümleler
 • Cümlenin İletisi
 • Cümle Analizi
 • Karşıt Anlamlı (Çelişen) Cümleler
 • Kesin Yargı
 • Cümlenin Yapısı
 • Eksiltili Cümleler
 • Cümle Tamamlama
 • Cümle Oluşturma
 • Cümlenin Anlamı
 • Anlamlarına Göre Cümleler
 • Anlatım Özelliklerine Göre Cümleler

 

  Anlatım Biçimleri

 • Öyküleyici Anlatım
 • Betimleyici Anlatım
 • Açıklayıcı Anlatım
 • Tartışmacı Anlatım

  Düşünceyi Geliştirme Yolları

 • Benzetme
 • Tanımlama
 • Karşılaştırma
 • Örneklendirme
 • Tanık Gösterme (Alıntı Yapma)
 • Sayısal Verilerden Yararlanma

 

  Paragraf

 • Paragrafın İçeriği
 • Paragrafta Konu
 • Paragrafta Başlık
 • Paragrafta Ana Düşünce
 • Paragrafta Yardımcı Düşünceler
 • Paragrafta Tanıtılan Kişiyle İlgili Sorular
 • Parçaya (Metne) Dayalı Sorular
 • Paragrafın Yapısı
 • Paragrafın Bölümleri

 

  Sözel Mantık

 • Çıkarım Soruları
 • Sıralama Soruları
 • Yer-Konum Bildiren Sorular
 • Yer-Yön Bildiren Sorular
 • Özne-Nesne İlişkili Sorular
 • Tablo Yorumlama Soruları

 

 dgs soru dağılımı